Levering en retourzending

Herroepingsrecht en retour

 

De retourtermijn wordt gerespecteerd als u de goederen terugstuurt vóór het einde van de 30 dagen na ontvangst van uw bestelling. Voor kerstaankopen wordt de retourtermijn verlengd tot 15 januari. Dit betekent dat het retourpakket voor 15 januari op het adres van Markberg moet zijn. 

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

Markberg

Helge Nielsens Alle, 7,
Port 5 - 8723 Løsning

 

Het is niet mogelijk om artikelen te ruilen. Voor de gratis retourzending kan de Klant zijn eigen retourlabel aanmaken en downloaden via ons retourportaal:

 

Bij bestellingen geplaatst vóór 25/4/2024 wordt het volgende retourplatform gebruikt:

https://markberg.webshipper.io/returns_public/2

Bij bestellingen geplaatst na 25/4/2024 wordt deze retourportal gebruikt:

Cross Border Return (gls-returns.com) 

 

Print vervolgens het retourlabel uit en plak het op het pakje. Geef het pakket dan af bij je dichtstbijzijnde pakketwinkel.

 • Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

 

 • De Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Markberg.nl binnen 14 dagen na ontvangst van het product, kosteloos te ontbinden. De Klant wordt verzocht via e-mail contact op te nemen met Markberg.nl om deze herroeping toe te lichten.

 

 • De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 

 

 • Als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

 

 • Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

 

 • Bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Het is niet mogelijk om artikelen te ruilen. Voor de gratis retourzending kan de Klant zijn eigen retourlabel aanmaken en downloaden via ons retourportaal:

 

Bij bestellingen geplaatst vóór 25/4/2024 wordt het volgende retourplatform gebruikt:

https://markberg.webshipper.io/returns_public/2

Bij bestellingen geplaatst na 25/4/2024 wordt deze retourportal gebruikt:

Cross Border Return (gls-returns.com) 

 

Print vervolgens het retourlabel uit en plak het op het pakje. Geef het pakket dan af bij je dichtstbijzijnde pakketwinkel.

 • Binnen de in 6.2. genoemde herroepingstermijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de Klant in een fysieke winkel zou kunnen of zou worden toegestaan.
 • De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product dat het gevolg is van een manier van omgaan met het product dat verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

 

 • De Klant kan de Overeenkomst conform de in 6.2. van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het (digitaal) te zenden aan Markberg.nl, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Markberg.nl kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Markberg.nl bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft de Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 2 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

Markberg

Helge Nielsens Alle, 7,
Port 5 - 8723 Løsning

Denemarken

 

 • Reeds door de Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan de Klant op dezelfde wijze als dat de Klant de bestelling heeft betaald. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Markberg.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Tenzij Markberg.nl aanbiedt het product zelf af te halen, mag Markberg.nl wachten met terugbetalen tot Markberg.nl het product heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 

Op de Website wordt duidelijk gemaakt, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld. Het is niet mogelijk producten te retourneren die zijn aangepast naar de specifieke instructies van de klanten, i.e. conform de z.g.n. “customisation”.

 

Levering

 

 • Zodra de bestelling door Markberg.nl is ontvangen, stuurt Markberg.nl de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe. Markberg.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

 

 • De verwachte leveringstijd is 3-5 werkdagen vanuit Denemarken naar Nederland. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Markberg.nl. De voornaamste transportpartner voor Nederland zijn GLS en UPS. De verzendkosten zijn 9 euro ongeacht de grootte van het pakketje voor zowel een parcelshop als voor thuislevering.Bestellingen met een waarde vanaf €65,- worden gratis verzonden naar parcelshops.

 

 • Indien Markberg.nl de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de Klant daarvan op de hoogte. De Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

 

 • nl raadt de Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

 

 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de Klant. Als de Klant besluit de producten af te halen, wordt het risico overgedragen bij overdracht van de producten.

 

 • nl is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.